Kandidati2017-01-08T00:58:09+00:00

Kandidati za voznike

Vsi, ki še nikoli niso opravljali vozniški izpit B Kategorije.

Pogoji

Kandidat za voznika se sme v šoli vožnje začeti usposabljati, če mu ne manjka več kot šest mesecev do starosti, ki je predpisana za pridobitev pravice vožnje motornega vozila posamezne kategorije, oziroma po dopolnjenem 16. letu starosti.

Vozniški izpit za voznika motornih vozil lahko v Republiki Sloveniji opravljajo kandidati, ki imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče ali začasno prebivališče več kot šest mesecev.

Vozniški izpit in usposabljanje zanj, sta sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela.

K teoretičnemu delu vozniškega izpita se lahko priglasi kandidat za voznika, ki je opravil teoretični del usposabljanja v šoli vožnje (tečaj CPP)

Pred začetkom praktičnega dela usposabljanja kandidat za voznika opravi teoretični del vozniškega izpita pred komisijo izpitnega centra (izpitni center potrdi z vpisom v evidenčni karton vožnje). Uspešno opravljen teoretični del vozniškega izpita velja tri leta.

K praktičnemu delu vozniškega izpita za voznika motornega vozila, se lahko priglasi kandidat za voznika, ki je v šoli vožnje po predpisanem programu končal usposabljanje za voznika.

Kandidati za voznike motornih vozil se lahko priglasijo k vozniškemu izpitu pri upravni enoti, ki o tem obvesti izpitni center.