Kako do izpita2019-07-14T09:48:45+00:00

Koraki do vozniškega izpita

Vse kar morate vedeti o postopkih do vozniškega izpita.

Prični z izpitom

Zdravniški pregled

Z zdravniškim pregledom se ugotavlja, ali je kandidat za voznika ali voznik motornega vozila telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila.

 • Kandidati za voznika opravite zdravniški pregled pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti (Medicina dela, športa in prometa). Le-ta vam izda Zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo motornih vozil, ki velja tri leta.

 • Kontrolni zdravstveni pegled opravljajo pooblaščeni izvajalci zdravstvene dejavnosti na podlagi pregleda osebe in vpogleda v njeno zdravstveno dokumentacijo, ki jo posreduje izbrani osebni zdravnik.

  Če je potrebno, lahko pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti pridobi tudi podatke o cestnoprometnih prekrških in kaznivih dejanjih v cestnem prometu in prometnih nesrečah kandidata za voznika in voznika motornih vozil in podatke o opravljanju vozniških izpitov iz uradnih evidenc od upravljavcev zbirk podatkov, ki vsebujejo te podatke.

  Po opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu izda pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti kandidata za voznika motornega vozila ali imetnika vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil ter navede ustrezen program, ki se ga bo udeležila oseba.

Tečaj in izpit Prve Pomoči

Izpit iz prve pomoči, kot del izpita za voznike motornih vozil opravite pri pristojni organizaciji Rdečega križa. O opravljenem izpitu vam organizacija Rdečega križa izda potrdilo.

Tečaj cestno prometnih predpisov

Na tečaj se lahko priglasite preko naše spletne strani oziroma pokličete na tel 031 322 198.

 • V naši šoli vožnje so predavanja o cestno prometnih predpisih obogatena z izobraževalnimi filmi.
 • Predavanja se zvajajo v učilnici sedeža podjetja.
 • Na samem tečaju si lahko sposodite literaturo.

Teoretični del izpita

Na Izpitnem centru opravite teoretični del vozniškega izpita, kjer se ugotavlja, ali kot kandidat za voznika motornih vozil obvladate teoretično znanje vožnje, predpisano s programom usposabljanja.

Na teoretični del izpita se priglasite na Upravni enoti, za kar potrebujete: evidenčni karton vožnje, zdravniško spričevalo, kartico prve pomoči in osebni dokument.

Dovolite nam, da vam ČESTITAMO po uspešno opravljenem teoretičnem delu, zato nam vaš uspeh sporočite po mailu, fb ali po telefonu.

V kolikor vam teoretičnega dela ne uspe uspešno opraviti, nemudoma pokličite na tel. 031 322 198 (Tatjana) in se dogovorite za dodatno razlago.

Praktično usposabljanje – Vožnja

Ko uspešno opravite TEORETIČNI DEL lahko pričnete z vožnjo, pokličite na tel. 031 322 198 ali na tel. izbranega učitelja/ice vožnje in se dogovorite za uro vožnje. V največji možni meri se vam poskušamo prilagajati z izbiro ure in lokacije pričetka ure vožnje.

Praktični del usposabljanja B kategorije obsega najmanj 20 ur vožnje:

 • spoznavanje vozila in učenje osnovnih elementov tehnike vožnje na neprometni površini;
 • učenje vožnje po cestah z redkim prometom v naselju in zunaj njega;
 • učenje vožnje v gostem prometu v naselju in zunaj njega podnevi in ponoči;

 • učenje osnov tehnik varčne in okolju prijazne vožnje.

Dokumenti, ki jih vedno potrebujete na uri vožnje: evidenčni karton vožnje, zdravniško spričevalo in osebni dokument. V zdravniškem spričevalu vpisane pripomočke za vožnjo (očala, leče, slušni aparat…) morate na vožnji vedno uporabljati.

Za termin vožnje se dogovarjate učiteljem vožnje osebno ali po telefonu.

Opomba: V kolikor ne morete priti na rezervirano uro vožnje, jo morate pri učitelju vožnje odjaviti najmanj en dan prej in sicer od ponedeljka do petka od 7h do 19h  (za dogovorjene ure vožnje med vikendom, se uro lahko odjavi  najkasneje v petek do 19h). Če dogovorjene ure ne odvozite po vaši krivdi, ali je pravočasno ne odjavite, ste dolžni plačati čakalno uro. Ne odvožena ura po krivdi učitelja se nadomesti, vam pa bomo pri obračunu ur vožnje eno uro podarili, v kolikor boste manjkajočo vožnjo javili strokovni vodji šole.

Če se pojavijo kakršne koli težave v času usposabljanja, vas prosimo, da obvestite vodstvo šole.

Ko z učiteljem vožnje presodita, da ste pri vožnji samostojni ter imate dovolj znanja in spretnosti za varno ravnanje v prometu se priglasite na izpitno vožnjo na Upravni enoti.

CENIK

Storitev Količina Cena
Tečaj CPP osnovni del* 16 pur 65 €
Tečaj CPP dodatni del* 8 pur 33 €
Dopolnilne vaje CPP 3 pur 27 €
Motoura  B kat** 1 ura 30,70 €
Paket 10 B kat*** 10 ur 290€    (29 € /uro)
Paket 20 B kat*** 20 ur 564 €    (28,20 € /uro)
Spremljanje na vozniškem izpitu  1 ura  37 €
Darilni bon 30 1 kom 30 €
Darilni bon 50 1 kom 50 €
Darilni bon 100 1 kom 100 €

Praktični preizkus vožnje

Čakalna ura

1 ura

1 ura

23 €

20 €

Evidenčni karton****

1 kos 12 €

Vse cene vključujejo DDV.

Cenik velja od 1.07.2019.

* Cena zajema predpisano količino pedagoških ur predavanj.
Kandidatu, ki obiskuje in zaključi oba dela (splošni in dodatni) predavanj v naši šoli vožnje, izdamo Evidenčni karton vožnje brez doplačila. Po opravljenem tečaju lahko še naprej, neomejeno, obiskujete predavanja. Nudimo vam tudi individualno pomoč pri učenju preko e-pošte.

** Motoura traja 50 minut, pur pa 45 minut.

*** Paket vključuje popust pri plačilu 10 oz. 20 motour.

**** Evidenčni karton se izda ob vpisu.

OBDARUJTE   Z DARILNIMI BONI ŠOLE VOŽNJE IPSILON