Kako do izpita2020-05-17T18:22:51+00:00

Koraki do vozniškega izpita

Vse kar morate vedeti o postopkih do vozniškega izpita.

Prični z izpitom

Zdravniški pregled

Z zdravniškim pregledom se ugotavlja, ali je kandidat za voznika ali voznik motornega vozila telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila.

 • Kandidati za voznika opravite zdravniški pregled pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti (Medicina dela, športa in prometa). Le-ta vam izda Zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo motornih vozil, ki velja tri leta.

 • Kontrolni zdravstveni pegled opravljajo pooblaščeni izvajalci zdravstvene dejavnosti na podlagi pregleda osebe in vpogleda v njeno zdravstveno dokumentacijo, ki jo posreduje izbrani osebni zdravnik.

  Če je potrebno, lahko pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti pridobi tudi podatke o cestnoprometnih prekrških in kaznivih dejanjih v cestnem prometu in prometnih nesrečah kandidata za voznika in voznika motornih vozil in podatke o opravljanju vozniških izpitov iz uradnih evidenc od upravljavcev zbirk podatkov, ki vsebujejo te podatke.

  Po opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu izda pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti kandidata za voznika motornega vozila ali imetnika vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil ter navede ustrezen program, ki se ga bo udeležila oseba.

Tečaj in izpit Prve Pomoči

Izpit iz prve pomoči, kot del izpita za voznike motornih vozil opravite pri pristojni organizaciji Rdečega križa. O opravljenem izpitu vam organizacija Rdečega križa izda potrdilo.

Tečaj cestno prometnih predpisov

Na tečaj se lahko priglasite preko naše spletne strani oziroma pokličete na tel 031 322 198.

 • V naši šoli vožnje so predavanja o cestno prometnih predpisih obogatena z izobraževalnimi filmi.
 • Predavanja se zvajajo v učilnici sedeža podjetja.
 • Na samem tečaju si lahko sposodite literaturo.

Teoretični del izpita

Na Izpitnem centru opravite teoretični del vozniškega izpita, kjer se ugotavlja, ali kot kandidat za voznika motornih vozil obvladate teoretično znanje vožnje, predpisano s programom usposabljanja.

Na teoretični del izpita se priglasite na Upravni enoti, za kar potrebujete: evidenčni karton vožnje, zdravniško spričevalo, kartico prve pomoči in osebni dokument.

Dovolite nam, da vam ČESTITAMO po uspešno opravljenem teoretičnem delu, zato nam vaš uspeh sporočite po mailu, fb ali po telefonu.

V kolikor vam teoretičnega dela ne uspe uspešno opraviti, nemudoma pokličite na tel. 031 322 198 (Tatjana) in se dogovorite za dodatno razlago.

Praktično usposabljanje – Vožnja

Ko uspešno opravite TEORETIČNI DEL lahko pričnete z vožnjo, pokličite na tel. 031 322 198 ali na tel. izbranega učitelja/ice vožnje in se dogovorite za uro vožnje. V največji možni meri se vam poskušamo prilagajati z izbiro ure in lokacije pričetka ure vožnje.

Praktični del usposabljanja B kategorije obsega najmanj 20 ur vožnje:

 • spoznavanje vozila in učenje osnovnih elementov tehnike vožnje na neprometni površini;
 • učenje vožnje po cestah z redkim prometom v naselju in zunaj njega;
 • učenje vožnje v gostem prometu v naselju in zunaj njega podnevi in ponoči;

 • učenje osnov tehnik varčne in okolju prijazne vožnje.

Dokumenti, ki jih vedno potrebujete na uri vožnje: evidenčni karton vožnje, zdravniško spričevalo in osebni dokument. V zdravniškem spričevalu vpisane pripomočke za vožnjo (očala, leče, slušni aparat…) morate na vožnji vedno uporabljati.

Za termin vožnje se dogovarjate učiteljem vožnje osebno ali po telefonu.

Opomba: V kolikor ne morete priti na rezervirano uro vožnje, jo morate pri učitelju vožnje odjaviti najmanj en dan prej in sicer od ponedeljka do petka od 7h do 19h  (za dogovorjene ure vožnje med vikendom, se uro lahko odjavi  najkasneje v petek do 19h). Če dogovorjene ure ne odvozite po vaši krivdi, ali je pravočasno ne odjavite, ste dolžni plačati čakalno uro. Ne odvožena ura po krivdi učitelja se nadomesti, vam pa bomo pri obračunu ur vožnje eno uro podarili, v kolikor boste manjkajočo vožnjo javili strokovni vodji šole.

Če se pojavijo kakršne koli težave v času usposabljanja, vas prosimo, da obvestite vodstvo šole.

Ko z učiteljem vožnje presodita, da ste pri vožnji samostojni ter imate dovolj znanja in spretnosti za varno ravnanje v prometu se priglasite na izpitno vožnjo na Upravni enoti.