Povratniki2017-01-08T00:55:47+00:00

Povratniki

Ponovna pridobitev vozniškega dovoljenja.

Pogoji

Oseba, ki ji je izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja:

  • po zakonu, ki ureja prekrške, lahko pridobi novo vozniško dovoljenje po šestih mesecih od izvršitve odločbe,
  • če ji je izrečeno prenehanje prej kot v dveh letih od ponovne pridobitve vozniškega dovoljenja, pa po enem letu od izvršitve odločbe,

  • če je bil izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja po kazenskem zakoniku, lahko pridobi novo vozniško dovoljenje po izvršitvi tega varnostnega ukrepa.

Pogoj za pridobitev novega vozniškega dovoljenja:

  • oseba opravi kontrolni zdravstveni pregled
  • oseba se udeleži programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, določenega s tem zakonom in
  • ponovno opravi vozniški izpit.

Dokumentacija

K opravljanju vozniškega izpita se sme priglasiti, ko predloži:

  • zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu in
  • dokazilo, da je opravila program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo oziroma rehabilitacijskega programa, določenega s tem zakonom,

  • evidenčni karton vožnje, ki potrjuje opravljen predpisan program usposabljanja v šoli vožnje.

Če je imela oseba iz prejšnjega odstavka v vozniškem dovoljenju, za katero ji je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti, vpisanih več kategorij motornih vozil, se ji v vozniško dovoljenje vpišejo vse te kategorije, če opravi vozniški izpit za motorna vozila tiste oziroma tistih kategorij, s katerimi je storila prekršek ali prekrške, za katere so ji bile izrečene kazenske točke in izpolni druge pogoje za izdajo vozniškega dovoljenja ali če je opravila vozniški izpit za kategorijo, ki vključuje tudi tisto kategorijo, s katero je storila prekršek.