Zamenjava tujega VD2017-01-08T00:50:00+00:00

Zamenjava vozniškega dovoljenja

Vsi, ki imate tuje vozniško dovoljenje in bi ga radi zamenjali v slovensko.

Pogoji

Vozniško dovoljenje, izdano v tujini lahko na upravni enoti zamenja (če izpolnjuje druge zakonsko določene pogoje za vožnjo motornih vozil):

  • tujec, ki ima na podlagi dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče več kot šest mesecev
  • državljan Republike Slovenije, ki se vrne iz tujine v Republiko Slovenijo zaradi stalnega prebivanja ali ima prijavljeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji več kot šest mesecev.

Praktičnega dela vozniškega izpita ni treba opraviti imetnikom vozniških dovoljenj tistih tujih držav, ki jih določi s pravilnikom minister, pristojen za promet, na podlagi ocene kakovosti izobraževanja, teoretičnega znanja in znanja vožnje motornih vozil voznikov ter prometno varnostnih razmer v posamezni tuji državi in imetnikom vozniških dovoljenj tujih držav, ki imajo dokazilo o strokovni usposobljenosti v skladu s predpisi Evropske unije o najnižji stopnji usposabljanja za nekatere poklicne voznike v cestnem prometu.

Slovensko vozniško dovoljenje se izda namesto vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini.

Mednarodnega vozniškega dovoljenja ni mogoče zamenjati za slovensko vozniško dovoljenje.

 

Postopek

Slovensko vozniško dovoljenje lahko pridobite na Upravni enoti, če opravite praktični del vozniškega izpita v šoli vožnje.

Vpis v šolo vožnje opravite na sedežu naše šole vožnje. Za informacije o vpisu pokličite na telefon 031 322 198.

Pri vpisu priložite zdravniško spričevalo ter izberete učitelja vožnje.

Nato pričnete z VOŽNJO, za katero ni predpisane količine.

Dokumenti, ki jih vedno potrebujete na uri vožnje: evidenčni karton vožnje, zdravniško spričevalo, osebni dokument in vaše veljavno VD izdano v tujini.

V zdravniškem spričevalu vpisane pripomočke za vožnjo (očala, leče, slušni aparat…) morate na vožnji vedno uporabljati.

Za termin vožnje se dogovarjate učiteljem vožnje osebno ali po telefonu.

V največji možni meri se vam poskušamo prilagajati z izbiro ure in lokacije pričetka ure vožnje.

Ko z učiteljem vožnje presodita, da ste imate dovolj znanja in spretnosti za varno ravnanje v prometu se priglasite na izpitno vožnjo na Upravni enoti.